Świadectwa Energetyczne Rzeszów

Faq

Dlaczego świadectwa energetyczne są potrzebne?

29 Lipiec 2010 | Cechy energetyczne mają bardzo duży wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach, szczególnie mieszkalnych. Wprowadzenie oceny energetycznej budynków umożliwiło dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynaj

Co to jest Świadectwo Energetyczne - Certyfikat Energetyczny ?

28 Czerwiec 2010 | Świadectwo Energetyczne, inaczej Certyfikat Energetyczny - Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby

Do czego służą Świadectwa Energetyczne ?

15 Czerwiec 2010 | Świadectwa energetyczne mają przede wszystkim informować, z jakim zużyciem energii musi się liczyć najemca lub właściciel danego budynku (lokalu). Najważniejsze są dwa wskaźniki: zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) i na energię

Jakich budynków nie dotyczą Certyfikaty Energetyczne - Świadectwa Energetyczne ?

29 Maj 2010 |   Z obowiązku posiadania świadectw energetycznych zwolnione są budynki :   wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m². podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków;

Jakie są wymagania dla firm szkolących osoby zainteresowane sporządzaniem świadectw energetycznych ?

24 Maj 2010 | Firma chcąca prowadzić szkolenia przygotowujące do egzaminu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, musi realizować je według standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruk

Od kiedy obowiązują Świadectwa Energetyczne - Certyfikaty Energetyczne?

19 Marzec 2010 | Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub

Jak długo przechowywać i komu udostępniać Świadectwa Energetyczne?

07 Wrzesień 2009 | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu. Jeżeli dla budynku jest wymagane prowadzenie książki technicznej obiektu budowlanego, wówczas świa

Jak sporządza się Świadectwa Energetyczne - Certyfikaty Energetyczne ?

21 Sierpień 2009 | Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wy

Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania Świadectwa Energetycznego?

14 Lipiec 2009 | Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub

Jak długo są ważne Świadectwa Energetyczne - Certyfikaty Energetyczne ?

18 Czerwiec 2009 | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wyga
« Poprzednia | 1 2 | Następna »